Verwacht.

We verwachten midden Maart  2020 puppies/
We expect puppies in Mid Maart.
    
Alle honden getest op: Patella luxatie & Pra.
Patella Luxatie getest middels de 'Meutstege Technick' en 'Vrij'
Pra Vrij & Getest op DNA.

All dogs are tested for: Patella luxation & Pra.
Patella Luxation tested using the 'Meutstege Tech Nick "and" Free "
pra Free & Tested for DNA.